user
封控小区物业群的八卦
155.fun • 2022年09月14日 • 热点事件

疫情封控小区物业群里面的八卦消息。

疫情期间封了小区,哪里也去不了,可把年轻人憋坏了,在楼上看到一对情侣在公园里面坐到身上要搞事情,好像是发现了有人在拍摄视频,于是结束了下面的动作就离开了。

photo_2022-09-13_23-47-56.jpg

photo_2022-09-13_23-47-57.jpg

photo_2022-09-13_23-47-58.jpg

photo_2022-09-13_23-48-00.jpg

photo_2022-09-13_23-48-01.jpg

photo_2022-09-13_23-48-02.jpg

photo_2022-09-13_23-48-04.jpg

photo_2022-09-13_23-48-05.jpg

点击下载APP,搜索“物业群的八卦”即可观看本篇视频完整版

title image