user
网传清华大学真瓜 马艺妮3P事件始末
155.fun • 2022年11月28日 • 热点事件

之前就一直听很多瓜友在问清华大学,清华大学的,然后。。莫名其妙的就多了个视频出来,明显的一直播视频,小编觉得没啥必要上,一眼假,所以也一直耽搁着没上,然后小编做了很大的功课,才发现不过是一个婊子找人搞三P被爆了而已~

注:清华学霸马艺妮邀请北大小师妹3P被拒,因嫌弃其男友长相。骂人私信曝光,脏话一个说的比一个溜,话说马同学从物理系转金融成功,已保送至清华大学五道口金融学院读研,其男友宋同学ee转cs成功,也保研至清华叉院姚期智老师门下读博,情侣二人已经顺利转行并成功占据了清华鄙视链的顶端!

photo_2022-11-25_09-22-07.jpg

photo_2022-11-25_09-22-08 (2).jpg

photo_2022-11-25_09-22-08.jpg

photo_2022-11-25_09-22-09 (2).jpg

photo_2022-11-25_09-22-09 (3).jpg

photo_2022-11-25_09-22-09.jpg

photo_2022-11-25_09-22-10 (2).jpg

photo_2022-11-25_09-22-10.jpg

photo_2022-11-25_09-22-11 (2).jpg

photo_2022-11-25_09-22-11.jpg

photo_2022-11-25_09-22-12.jpg

photo_2022-11-25_09-22-13.jpg

photo_2022-11-25_09-22-15 (2).jpg

photo_2022-11-25_09-22-15 (3).jpg

photo_2022-11-25_09-22-15.jpg

photo_2022-11-25_09-22-16 (2).jpg

photo_2022-11-25_09-22-16.jpg

photo_2022-11-25_09-22-17 (2).jpg

photo_2022-11-25_09-22-17.jpg

photo_2022-11-25_09-22-18.jpg

photo_2022-11-25_09-22-19 (2).jpg

photo_2022-11-25_09-22-19.jpg

photo_2022-11-25_09-22-04 (2).jpg

photo_2022-11-25_09-22-04.jpg

photo_2022-11-25_09-22-05 (2).jpg

photo_2022-11-25_09-22-05.jpg

photo_2022-11-25_09-22-06.jpg

点击下载91视频,搜索“无”即可观看本篇视频完整版

title image